برندینگ پزشکی

در پروسه تبلیغاتی مراکز پزشکی و دندانپزشکی استراتژی دپارتمان فناوری اطلاعات سازمان تبلیغات و انتشارات مدرن بشرح ذیل است:

 

مرحله اول

تعیین اهداف تبلیغات :

اهداف تبلیغات در پروسه مذکور عبارتند از
– برندسازی مراکز پزشکی و دندانپزشکی
– آگاهی سازی نسبت به برند مذکور
– ایجاد پایگاه مشتریان (بیماران)
– بازاریابی تحت ابزارهای دیجیتال مارکتینگ
– طراحی، اجرا و بهینه سازی وب سایت مرکز جهت ارتقا رتبه در ابزارهای جستجوی گوگل
– طراحی، ساخت و بهینه سازی اینستاگرام مرکز جهت حضور در اکسپلور اینستاگرام

 


 

مرحله دوم

تعیین بودجه تبلیغات:
بودجه تبلیغاتی در پروسه مطروحه عبارتست از بشرح ذیل:

 

 

تبلیغ پزشکانتبلیغات پزشکانتبلیغات پزشکان

 

 

مرحله سوم 

تهیه راهبرد تبلیغات

در فاز اول تبلیغات در حوزه برندینگ خدمات پزشکی رویکرد تبلیغات خبری (awareness Advertising) استراتژی مد نظر می باشد که شامل موارد ذیل است:
– اطلاع رسانی به بازار هدف پیرامون مطلوبیت خدمت
– اطلاع رسانی به بازار هدف پیرامون حضور خدمت جدید ( استارت سرویس برندینگ)
– اطلاع رسانی پیرامون شرح خدمات قابل ارائه در حوزه پزشکی ،زیبایی، دندانپزشکی و پیش درمانی
– توضیح پیرامون نحوه ارائه خدمت ( از طریق کلیپ های تهیه شده )
– اصلاح و برطرف کردن تاثیرات منفی موجود در بازار هدف ( ارایه توضیحات تکمیلی و آشنایی با مزایای مراجعات زودهنگام و پیشگیرانه و یا مراجعات به مراکز زرد)
– ایجاد تصویر ذهنی نسبت به نام تجاری (سرویس برندینگ کلینیک های پزشکی و دندانپزشکی)
– اطلاع رسانی به بازار هدف بصورت نا محسوس پیرامون بازه خدمات پزشکی  و دندانپزشکی در حوزه درمان، زیبایی و جزییات تخصص مربوطه

در فاز دوم تبلیغات استراتژی تبلیغات ترغیبی مد نظر می باشد که فعالیت های صورت پذیرفته در این حوزه عبارتند از:

– ایجاد ترجیح نسبت به برند تجاری مراکز  ( این مورد در مراکز پزشکی از طریق تولید محتوای تصویری و ایراد متنی تخصصی و آمیخته با هشدار مراجعه به متخصصین غیر متخصص و صرفا با هماهنگی در صورت صلاحدید کارفرمای محترم صورت می پذیرد)
– تشویق بازار هدف به تغییر جهت به سمت نام تجاری کارفرما بدون هیچگونه مبارزه با رقبای
موجود در بازار ( که از طریق کلیپ های تهیه شده انجام خواهد پذیرفت )
– تغییر برداشت ذهنی بازار هدف از ویژگی های دریافت شده از خدمت رقبا
– ترغیب بازار هدف به استفاده از خدمات مذکور ارائه شده در مراکز پزشکی و دندانپزشکی
– مجاب کردن بازار هدف بیماران از طریق ساخت کلیپ به اینکه درباره نام تجاری مورد نظر با یکدیگر گفتگو کنند.

 

در فاز سوم پروسه تبلیغات رویکرد تبلیغات یادآوری استراتژی پیش روست. امور اجرایی در این حوزه عبارتند از:

– حفظ ارتباط با بیمارانی که از خدمت مذکور استفاده کرده اند ( از طریق بازاریابی پیامکی و در
اصطلاح حال و احوال کردن)
– یادآوری به بازار هدف ( بیماران ) در این رابطه که احتمالا در آینده نزدیک به خدمت ارائه شده
توسط شما نیاز خواهند داشت.
– یادآوری به مخاطب از طریق بازاریابی پیامکی درباره محل انجام خدمت پزشکی، دندانپزشکی و زیبایی (این مورد معمولا برای همسایه های لوکال مورد استفاده قرار می گیرد)
– حفظ نام تجاری برند کلینیک های پزشکی و دندانپزشکی در اذهان بازار هدف ( بیماران ) در خارج از فصل فروش ( منظور از خارج از فصل فروش ایام رکود کاری است )

demo-attachment-100-noun_Email_254038

:Email


Info@urbc.ir
urbc1399@gmail.com
demo-attachment-103-noun_Phone_17950751

:Phone


02122592140
09022592140
demo-attachment-1484-noun_Location_19355641

:Address


No30,Younesizadeh St,
Shariati St, Tehran, Iran.
 
 

سازمان تبلیغات و آگهی : تهران ،خیابان دکترشریعتی

خیـــابان شهید پورمشکانی، شمــاره 51

021-22592140

090-22592140

021-77501711

 

سازمان چاپ و انتشارات : تهران، خیابان دکترشریعتی

خیــابان شهید یونسی زاده، شماره 32

URBC.ir@Gmail.com